Kapcsolat

Eka Blau Pro1

PONTOSAN BEÁLLÍTHATÓ BURKOLHATÓSÁG 3 NAP UTÁN

Felhasználási területek

A Retanol® 511 és a Retanol® EKA/EKA BLAU/EKA BW/EKA PRO/VIWA/VIWA GELB alkalmas beltéri és kültéri esztrichekhez, korán lerakott, gyorsan megszilárduló kompozit esztrichekhez, elválasztó vagy szigetelő rétegre rakott esztrichekhez és különösen fűtött esztrichekhez.

Terméktulajdonságok

A Retanol® 511 és a Retanol® EKA/EKA BLAU/EKA BW/EKA PRO/VIWA/VIWA GELB alkalmas beltéri és kültéri esztrichekhez, korán lerakott, gyorsan megszilárduló kompozit esztrichekhez, elválasztó vagy szigetelő rétegre rakott esztrichekhez és különösen fűtött esztrichekhez.

Leggyakoribb adagolás

18 – 21 nap után burkolásra kész: 0,20 liter Retanol® esztrichkeverékenként (250 l bruttó térfogatú standard keverőüst) = 1.000 ml/m3
12 – 14 nap után burkolásra kész: 0,25 liter Retanol® esztrichkeverékenként (250 l bruttó térfogatú standard keverőüst)= 1.250 ml/m3

3*/5 – 7 nap után burkolásra kész: 0,35 liter Retanol® esztrichkeverékenként
(250 l bruttó térfogatú standard keverőüst)= 1.750 ml/m3
V/C-érték: max. 0,6 (minden adagnál)
Ezek az adatok 50 mm-es rétegvastagságra vonatkoznak a fűtetlen és legfeljebb 65 mm-es rétegvastagságra a fűtött esztrich-konstrukciók esetében.

Fűtetlen esztricheknél ≥ 60 mm, fűtött esztricheknél ≥ 70 mm rétegvastagságnál az adagolást 0,35 liter
Retanol® = 1750 ml/m3-re kell növelni, függetlenül a kívánt burkolhatóságtól. Ezt a dózisnövelést azonban
már ≥ 50 mm rétegvastagságot meghaladó esztrichek esetén is javasoljuk. A tapasztalatok szerint a burkolhatóság el- éréséhez szükséges idő
ennél az adagolásnál is hosszabb lehet, különösen a rendkívül gyors száradási fázisoknál (3*, 5 és 7 nap).
70 – 80 mm-es esztrich vastagságnál 2 – 3 napos, 80 – 100 mm-es esztrich vastagságnál 5 – 6 napos késés lehetséges. Az adagolás növelése legfeljebb 500 ml standard esztrichkeverékig = 2500 m3 lehetséges. FIGYELEM: 500 ml = 2.500 ml/m3 értéket semmilyen körülmények között nem szabad túllépni!

A 0,35 literes Retanol® = 1750 ml/m3 adagolása is feltétlenül szükséges, ha fűtött esztrichekkel 35 mm-es csőburkolatot kell beépíteni. A CT-C30-F5 vagy CT-C35-F5 esztichek esetében megkívánt minőségeknél (minden esztrich-konstrukcióra érvényes), mindig 0,35 liter Retanol® = 1750 ml/m3 adagot kell alkalmazni, függetlenül az esztrich vastagságától.

Felhasználás

A Retanol® 511 és a Retanol® EKA/EKA BLAU/EKA BW/EKA PRO/VIWA/VIWA GELB felhasználásakor a DIN 18560, DIN EN 13318 és DIN EN 13813 szabványokat kell betartani. A DIN 1045-2 szabvány szerinti esztrichbeton gyártásához az adalékanya- goknál kötelező az A/B szemcseméret-eloszlási görbe használata, 0 – 8 mm, a DIN 1045-2 szerint. Cement: Lásd a PCT jóváha- gyási listáját. Mindenképpen csak megfelelő és előírt cementet szabad használni!
A Retanol® esztrichek készítésére az általános irányelvek, a PCT tájékoztatók és a cementesztrichekre vonatkozó normatív előírá- sok vonatkoznak. Figyelembe kell venni a Retanol® 511 és a Retanol® EKA/EKA BLAU/EKA BW/EKA PRO/VIWA/VIWA GELB gyor- sított kikeményedését.

• A felhasználási hőmérséklet +5 °C-tól max. +28 °C-ig (környezeti- és alaphőmérséklet)

 • A Retanol® 511 és a Retanol® EKA/EKA BLAU/EKA BW/EKA PRO/VIWA/VIWA GELB változatot a keverés után 60 percen

  belül fel kell használni.
  A magasabb hőmérséklet lerövidíti, az alacsonyabb hőmérséklet meghosszabbítja a felhasználási időt. Általánosan érvényes: A Retanol® esztricheket legfeljebb 90 perc elteltével le kell húzni és simítani/csiszolni.

 • A már megkötött esztrichhabarcsot soha ne aktiválja újra vízzel - ez különösen vonatkozik a gépi és a kézi simításra -, és ne keverje össze friss Retanol® 511 és Retanol® EKA/EKA BLAU/EKA BW/EKA PRO/ VIWA/VIWA GELB keverékkel.

 • A Retanol®-t minden használat előtt alaposan rázza fel.

 • Felhasználás közben figyeljen a felrázás rendszeres időközönkénti megismétlésére kb 30 percenként. A tartály

  hosszabb "állásideje" az összetevők leülepedését okozza, ami negatívan befolyásolja a hatást és a működést.

 • A huzat, a közvetlen napfény és a túlzott hőhatás (fűtési időszak a hideg évszakban) a teljes alkalmazás során kerülendő.

A nagy ablak nyílásokat és a padlószintű üveghomlokzatokat szükség esetén sötétíteni kell.

Keverés

Töltse meg az esztrichgépet a szokásos módon körülbelül félig homokkal és a teljes cementmennyiséggel. Adjon Retanol® 511 és Retanol® EKA/ VIWA-t az első keverővízhez (általában 5 – 10 liter), majd töltse meg teljesen a gépet. Eközben fokozatosan adagolja a szükséges maradék vízmennyiséget, amíg eléri a merev-plasztikus állagot. A 2 perces keverési idő kiváltja az összetevők szükséges oldódását, valamint a retanolok hatásmechanizmusát, ezért ezt be kell tartani.

A retanolokat semmiképpen sem szabad más esztrich- és habarcsadalékokkal keverni.

Általános tasítások a gyorsítottan száradó cementesztrichek készítéséhez

Az állagnak merev-plasztikustól a plasztikusig tartó állagúnak kell lennie! Ha túl lágy vagy túl sok vizet tartalmazó keverékkel dolgozik, az esztrich alacsonyabb szilárdságot fog elérni. Ez fokozott zsugorodási repedésekhez, deformációhoz és púposodáshoz vezethet. Az esztrich csak később lesz burkolásra kész.

A szilárdság és az alacsonyabb maradék nedvességtartalom, amely a burkolhatóság szempontjából fontos, a következő tényezőktől függ:

A friss habarcs tömörítése

Az esztrich elégtelen tömörítésének következménye az esztrich kisebb szilárdsága lesz.

Hőmérsékletek és klimatikus feltételek

A Retanol® szinte tökéletesen szabályozza a különböző építkezési feltételeket. Az alacsony vagy rendkívül magas környezeti és aljzathőmérséklet, valamint a magasabb relatív páratartalom (> 70 %) részben kissé hosszabb, kb. 1 – 4 napos kikeményedési és száradási időket eredményezhet kb. 14 napos adagolás esetén. A 7 napra történő száradásgyorsítás/adagolás esetén a bur- kolási

alkalmasság eléréséhez szükséges idő kb. 1 – 2 nappal meghosszabbodik. Ezek az adatok +20 °C-os környezeti feltételekkel és 60 %-os relatív páratartalommal való összehasonlításra vonatkoznak. Az esztrich lerakását követő 2. naptól azonban elengedhetetlen a levegőcsere. Kérjük, vegye figyelembe a 7.5. pontban a sokkszellőztetésről szóló adatokat.
Ezek betartása kifejezetten a megbízó feladata. A burkolási készültséget csak CM-mérőeszközzel lehet megállapítani. A Retan- ol® esztricheknél nem engedélyezettek az elektronikus mérőeszközök.

Rétegvastagságok

A szükséges esztrichvastagság a DIN 18560 szabványon alapul. A burkoláshatóságra vonatkozó összes információ
50 mm-es rétegvastagságú nem fűtött esztrichszerkezetek esetén és legfeljebb 65 mm-es rétegvastagságú fűtött esztrichszerkezetek esetén érvényes. Nagyobb rétegvastagságok esetén hosszabb idő telik el a burkolhatóság eléréséig.

Cement típusok

Csak a PCT által jóváhagyott, megfelelő cementtípusokat használjon.

Pótlékok

A/B szemcseméret eloszlási görbe 0 – 8 mm, a DIN 1045-2 szerinti esztrichbeton gyártásához.

Megjegyzések

 • A kedvezőtlen építési helyszíni körülmények, mint például az alacsony hőmérséklet, a magas páratartalom, a túl magas
  V/C -érték, valamint a nagy rétegvastagságok késleltetik a száradást és a szilárdság kialakulását. Ez nem a PCT mint gyártó felelőssége.
 • Termékeink helyes és ezáltal sikeres alkalmazása nem tartozik a PCT gyártójának ellenőrzése alá. Garanciát csak termékeink minőségére és értékére tudunk vállalni az Általános Üzleti-, Szállítási- és Értékesítési Feltételeink keretében, de a sikeres felhasználásra nem. A terméket magunk által végzett próbákkal kell tesztelni a megfelelő alkalmazás szempontjából.

Ez az információ nem vonatkozik a PCT által felügyelt építkezésekre. Itt a PCT vállalja a garanciát és a jótállást a felsorolt terméktulajdonságokra. Az építkezés helyszíni felügyeletére szóló garanciához külön megrendelés szükséges. Kérjük, kérjen információt és egyéni tanácsadást.

Be kell tartani azokat a baleset- és egészségvédelmi intézkedéseket, amelyek a termékre vonatkozó összes információból és dokumentumból, különösen a biztonsági adatlapból származnak. Ezzel az adatlappal minden korábbi információ érvényét veszti. Az ezen adatlapon túlmutató információkat írásban kell megerősíteni, még akkor is, ha ezeket az információkat a munkavállalók adták meg.

Fűtött esztrich készítésénél és lerakásnál figyelembe kell venni a DIN 18560-2, DIN EN 1264-4 előírásokat és a burkolat gyártójának egyedi műszaki adatlapjait. Ez különösen a fűtött esztrichek tágulási hézagainak beépítésére
vonatkozik. A PCT azt ajánlja, hogy a fűtött esztrichfelületeken a tágulási hézagokat az elismert technológiai szabályoknak megfelelően tágulási hézaghorgonyokkal biztosítsák a függőleges elmozdulás és mozgások ellen.

A padlófűtés üzemeltetése az esztrich beépítése során a hideg évszakokban nagyon nagy kockázatot jelent az esztrich szilárdságára, a felület állapotára (deformációk) és a repedésre való hajlamra, ezért nem ajánlott.

Téli szabályok

A cementesztrichek beépítése mindig kockázatot jelent télen, amikor a hőmérséklet túl alacsony. A cementipar nem véletlenül írja elő a cement felhasználásához a legalább ≥ +5 °C-os minimális hőmérsékletet. E hőmérsékleti határérték alatt
a ce-mentek csak nagyon lassan vagy egyáltalán nem reagálnak. A kívánt szilárdság és egyéb esztrich tulajdonságok nem elérhetők. Összefoglaltuk Önnek »A PCT 12 téli aranyszabálya« című részt:

 

Túl hideg van: Utasítsa vissza a kivitelezést vagy jelezze aggályait

Mindig írásban tájékoztassa az építtetőt/megrendelőt az esztrich téli beépítésének kockázatairól, és tegye szóvá az esetleges aggályait. Ha kifejezetten ragaszkodnak a beépítéshez külön kiegészítő intézkedések nélkül, rendeltesse meg ezeket külön.

A bekeverési hely és az épület hőmérsékletét temperálja legalább +5 °C-ra

A bekeverés helyét és az épületet úgy temperálja, hogy a cement vagy az adalék befagyása, valamint a beépített esztrich +5 °C hőmérséklet alá csökkenése kizárható legyen.

Ne használjon hevítőlándzsákat

Az esztrichhomok melegítésére használt hevítőlándzsák használata a homok részleges túlmelegedésén (gyakran 80 °C kb. 25 cm-es sugárban) és a különböző mértékű száradáson kívül kevés hatással jár. A különböző száradás és a hőmérsékletek viszont eltérő habarcsállagokhoz, a cement eltérő kezdeti reakcióihoz és így szilárdsági és száradási problémákhoz vezethetnek.

Beltéri klimatikus körülmények: A hőmérséklet max. 15 °C – a páratartalom legalább 45 %

Az épület hőmérséklete nem csökkenhet +5 °C alá gyorsított esztrichek használatakor a kívánt burkolhatóság eléréséig. Előnyös maximum +15 °C hőmérséklet és 45% feletti páratartalom. Ezzel elkerülhető sokkhatás, a felület
túl gyors kiszáradása és nagyobb eldeformálódás.

A padlófűtés nem működik a beépítés alatt

Válasszon egy másik fűtési módot a "fagy elleni védelemhez". Padlófűtés üzemeltetése nem ajánlott – még +15 °C és +20 °C fok közötti előremenő hőmérsékleteken sem. A padlófűtés lerakás közbeni működése esetén gyakran nagy deformálódások keletkeznek a fugáknál és a széleken. A mérsékelt fűtés célszerűbb más eszközökkel.

Kerülje a forró légáramlásokat az esztrichen és annak közelében

Fokozott óvatosság szükséges a nagy téli fűtési rendszereknél! A Hailo- vagy hasonló rendszerekkel történő »kényszerfűtés« az épületben túl gyors kiszáradást okoz. A magas hőmérséklet és az erős ventilátorok káros légmozgásokat okoznak. Úgy válasszon szellőztetést és hőmérsékletet, hogy az esztrich ne sérüljön.

Előzetesen melegítse fel az épületet

Az épületszerkezet hőmérsékletének ellenőrzése legalább 5 – 6 nappal az esztrich beépítése előtt esedékes. Ez a művelet a megfelelő hőmérséklet-kiegyenlítés érdekében feltétlenül szükséges a lehűlt épületekben.

Ásványi esztrichekhez nem használható tűzön szárított homok

Tűzön szárított homokot soha nem szabad ásványi esztrichek készítéséhez használni.

Ne használjon fagyálló folyadékot

Fagyálló folyadék használata az esztrichben kifejezetten nem ajánlott.

A meleg víznek semmilyen hozadéka sincs

Példa: A 0 °C hőmérsékletű kiindulási anyagok esetében a +30 °C hőmérsékletű meleg víz csak +1,6 °C hőmérsékletűre növeli az esztrich keveréket. Ezen a hőmérsékleten sem a cement, sem az adalékanyagok nem lépnek reakcióba. A meleg víz viszont alkalmas a gép és a szerszámok tisztítására.

Soha ne hagyjon adalékanyagokat és cementet a járműben éjszakára

A téli hónapokban az adalékanyagokat és a cementet nem szabad éjszakára a járműben tárolni.

A RETANOL® temperálása
Temperálja a Retanol®-t pl. felmelegített vízzel (különösen a Retanol® Xtreme-et). Kb. +15 °C és +20 °C közötti hő- mérsékleteken a retanolok viszkozitási indexei optimálisak és kifejtik teljes hatásukat.

VÉSZELD ÁT JÓL A TELET A PCT-VEL!

Ha bármilyen kérdése vagy problémája van, forduljon bizalommal PCT-hez +36 30 252 8717.

Retanol® esztrichek a beépítés után (3.0.2. útmutató)

Megjegyzések a megbízó számára a lerakás utáni időre vonatkozóan

A megbízó felelős a megfelelő beltéri klimatikus körülmények teljesítéséért. Kérjük, e célból jegyezze meg a következő szabályokat:

SZELLŐZTETÉS ÉS LEVEGŐZTETÉS - KÖZVETLENÜL A BEÉPÍTÉS UTÁN

A retanolok felgyorsítják a hidratációt, ezzel mintegy szabályozzák a különböző helyszíni állapotokat. A
légcsere azonban elengedhetetlen. A magas páratartalom meghosszabbítja a kikeményedési- és száradási időt.

A Retanol® esztrich beépítése után 24 órával biztosítsa a megfelelő szellőzést és levegőztetést sokkhatású szellőztetéssel. Ebből a célból naponta 3 – 4 alkalommal nyissa ki szélesre az összes ablakot és ajtót 20 – 30 percre.

AZONNALI FELMELEGÍTÉS

A Retanol® esztrich beépítése* után 24 órával a fűtés megkezdhető. Az esztrich szárítófűtése elvileg nem szükséges. Tá- mogatja a száradási folyamatot. Az első felmelegítésnek és a felmelegítés megszüntetésének azonban a padlóburkolat lerakása előtt kell megtörténnie.

Kérjük, mindenképpen tartsa be az egyes Retanol® fűtési protokollokban szereplő utasításokat!
A különböző termékekhez tartozó PCT fűtési protokollok a www.pct-hungary.hu weboldalon a Letöltések/Technikai

adatok/Technikai adatok Retanol® esztrich menüpontoknál vagy a megfelelő PCT műszaki tanácsadón keresztül érhetők el.

*Ez a Retanol® 511/611/711, EKA/EKA BW/EKA-BLAU, VIWA/VIWA-GELB termékekkel és 350 ml-es adagolással készült fűtött esztricheknél lehetséges. Az alacsonyabb dózisok eltolják a fűtés megkezdését. Az Xtreme és Xthinn fűtőtt esztrichek esetében a fűtési fázis gyors megkezdése kötelező.

NE TEGYE KI FAGYHATÁSNAK

A Retanol® esztrichet a teljes száradási fázis alatt védeni kell a fagy ellen.

A VÍZTŐL VALÓ VÉDELEM

A beépítés után az esztrich felületét a padlóburkolat lerakásáig védeni kell a víztől.
Veszély: Az esztrich friss- vagy szilárdulási fázisában a víznek való kitettség az esztrich felületének porózusságához vezet és akadályozza a kiszáradást.

JÁRHATÓSÁG / TERHELHETŐSÉG

A Retanol® esztrichek a beépítés után 24 órával már járhatók. A teherbírást a normál építkezési forgalom keretében 2 nap után a 3* - / 5 – 7 napos napos gyorsításoknál adják meg. Ez azt jelenti, hogy a gördülő terhelések, például a kézi talicskák által okozott terhelések lehetségesek. A kézi emelőkocsival történő áthajtás csak az (erre tervezett) kézi emelőtargoncával lehetséges.
Veszély: Az idő előtti terhelés az esztrich felületének és az esztrich szerkezetének károsodását okozza, és elősegíti a repedezések képződését.

A KÉSZ ESZTRICHEK BURKOLÁSA

A Retanol® esztricheket nem szabad letakarni a teljes száradási folyamat során.
Veszély: Építőanyag akár részleges tárolása az esztrichen, pl. belsőépítészeti munkákhoz, késlelteti a száradást és a nedvességmérés helytelen eredményeihez vezethet.

A Retanol® esztrichre fektetett parkettát és tömörfa padlót soha nem szabad diffúziót elzáró vagy diffúziót fékező burkolattal ellátni.

NE TEGYE KI SEMMIFÉLE RÁZKÓDÁSNAK

Az esztrich rázkódását és rezgéseit tartósan el kell kerülni.

NE VÁGJA LE A SZEGÉLYSÁVOKAT

A szegélysávokat a padló- vagy a csempe burkoló csak akkor vágja le, ha padlóburkolási munkáknál, simítási- vagy csempézési munkáknál a fugázás már elkészült.
Veszély: A szegélylécek idő előtti levágása gyakran az élhézag szennyeződéséhez vagy feltöltéséhez vezet (például padlóburkoló- vagy fugázó anyaggal). Ennek következményeként hanghidak és repedések keletkeznek.

SZÁRÍTÁSI INTÉZKEDÉSEK

Kényszerszárítás, pl. kondenzációs szárítókkal, legkorábban 14 nappal a beépítést követően lehetséges. Ez vonatkozik a szellőzőventilátorok levegő keringetésre való használatára is.
Veszély: Az idő előtti kiegészítő szárítás és a légkeringetés az esztrichek további nagymértékű deformálódását okozza. Ez különösen a fugák területén gyakran okoz homorú kidudorodásokat, amelyeket már nem lehet korrigálni, és az esztrichmezők között esetleges magassági eltolódással jár. Ugyanakkor megnő a repedésveszély.

FŰTÉS PADLÓFŰTÉSSEL ÉS SZELLŐZTETÉS

A felfűtési programhoz a Retanol® felfűtési protokollokban szereplő adatokat kell betartani éjszakai visszaállítás nélkül. Ezek elősegítik az esztrich száradási folyamatát.

A padlófűtésnél különösen fontos a szellőztetés, hogy a nagyon magas beltéri páratartalmat folyamatosan elvezessük az épületből (sokk szellőztetés).
Ehhez naponta 3 – 4 alkalommal nyisson ki szélesre minden ablakot és ajtót 20 – 30 percre.

Az ablakokat és ajtókat nem szabad kívülről eltakarni, például olyan építési fóliákkal, amelyek akadályozzák a légcserét. Veszély: Ha nincs szellőzés vagy túl kevés a szellőzés, a magas beltéri páratartalom az esztrichen kondenzálódik. Ez jelen tősen lelassítja a kiszáradási folyamatot. A kívánt burkolhatóság nem fog megvalósulni.

BURKOLÁSI MUNKÁK CSAK A BURKOLHATÓ ÁLLAPOT ELÉRÉSE UTÁN

A padlóburkolási munkákat csak az esztrich burkolhatóságának elérése után szabad elkezdeni. A maradék nedvesség meg- állapítása csak a CM mérési módszerrel határozható meg (a Retanol® esztrichek CM mérési útmutatója szerint). A Retanol® esztrichek elektronikus mérőműszerekkel végzett nedvességmérése olyan nedvességtartalomhoz vezet, amely az elektromos vezetőképesség miatt nem értelmezhető vagy értékelhető - a kikeményedett / száradt esztrich habarcs eseté- ben is. Veszély: A hibás vagy nem megfelelő mérések meghamisíthatják a tényleges víztartalmi adatokat és jelentős káro- kat okozhatnak, ha az esztrichet idő előtt fedik be.

Padlófűtés

A Retanol® fűtött esztrichek speciális esztrichek a gyors- és gyorsított esztrichekre vonatkozó műszaki dokumentációnak megfelelően.

A PCT kifejezetten a Retanol® fűtött esztrichekhez fejlesztette ki a fűtési és fűtés csökkentési intézkedéseket, amelyek az új esztrich szükséges "kezdeti lazítását" szolgálják. A padlóburkolat lerakása előtt a az épületgépészeti vállalkozónak el kell végeznie a felfűtési és a fűtés csökkentési intézkedéseket. Az egyes indítási idők és hőmérsékleti lépések a 7.4. pontban található táblázatból olvashatók ki. A felmelegítési és fűtés csökkentési intézkedések előre meghatározott végrehajtását jegyzőkönyvben kell rögzíteni, és a padlóburkolási munkák elvégzése előtt át kell adni minden érintett félnek, beleértve a padlóburkolót is.

A tavaszi és téli felmelegítést további köztes hőmérsékleti lépésekkel kell elvégezni, hogy elkerülhetők legyenek a sokkhatások és az ebből eredő deformálódások és repedések.

A fűtés és hűtés, valamint a kapcsolódó dokumentáció esetében a következő pontokat kell betartani vagy rögzíteni: • A fűtés megkezdésének időpontja

 • ·  Az adott beállított / működtetett áramlási hőmérséklet adatai és időadatai

 • ·  Elért maximális előremenő hőmérséklet

 • ·  A beltéri klimatikus viszonyokra vonatkozó információk (levegő- és padlóhőmérséklet, relatív páratartalom)

 • ·  A befejezett lehűtés dátuma

 • ·  Az üzembe helyezés időpontja

 • ·  A teljes fázis során végig biztosítani kell a megfelelő szellőzést

 • ·  Mindenáron kerülje a huzatot

 

Fontos tudnivaló: A szabványokban és a »Fűtött padlószerkezetek interfész-koordinációja« című dokumentumban megkövetelt fűtési fázisok, azaz a funkcionális fűtés és a burkoláshoz szükséges fűtés nem szükségesek a Retanol® esztrichek műszaki tulajdonságaihoz és a burkolásra való alkalmasság eléréséhez. Ez a két intézkedés, amely nagyon sok időt vesz igénybe, nem felelne meg annak a szándéknak, hogy a padlóburkolatokat a gyorsított esztrichre gyorsan lerakják.

Fűtési fázisok fűtött esztrichként való használatára

Fűtött és fűtetlen RETANOL® esztrichek sokk levegős szellőztetése

A magas páratartalom nem kedvez a szárításnak. Ezért az esztrich lerakását követő második naptól kezdve elengedhetetlen az időszakos szellőztetés. Ehhez naponta kétszer-háromszor nyissa ki az összes ablakot és ajtót 15 – 20 percre. Ezáltal biz- tosított a szükséges légcsere és jelentősen támogatatott a száradás. Az elégtelen vagy elmaradt sokk szellőztetés jelentősen késlelteti a burkolhatósági állapot elérését.

A fűtés és hűtés során minden esztrichtípusnál biztosítani kell a megfelelő be- és kivezetett szellőzést.

 • Kerülje a huzatot! Minden típusú esztrichre érvényes.

 • Ne hagyja, hogy a helyiség +15 °C alá hűljön.

 • Ne hagyja, hogy az esztrich felülete +15 °C alá hűljön.

 • Az első fűtésről és az azt követő üzembe helyezésről a fűtésszerelőnek jegyzőkönyvet kell készítenie, amely a PCT-től besze-

  rezhető. A jegyzőkönyvet minden érintett félnek át kell adni, és annak a következő információkat kell tartalmaznia: · fűtési adatok a megfelelő előremenő hőmérsékletekkel,
  · elért maximális előremenő hőmérséklet,
  · Üzemi készültség és külső hömérsékleti adat átadáskor valamint,

  · az üzembe helyezés időpontja.

Az így felmelegített esztrichet a legkülönfélébb felületi burkolatokkal lehet burkolni.

Biztonsági utasítások

A Retanol® 511 és a Retanol® EKA/EKA BLAU/EKA BW/EKA PRO/VIWA/VIWA GELB lúgos reakcióba lép nedvességgel vagy a keverővízzel és a cementtel; ezért bőrirritáció vagy a nyálkahártyák (pl. szem) égése lehetséges. Súlyos szemkárosodás ve- szélye áll fenn, ezért kerülje a szemmel és a bőrrel való tartós érintkezést. Szembe jutás esetén azonnal öblítse ki bő vízzel és forduljon orvoshoz. Bőrrel való érintkezés után azonnal vegye le a szennyezett ruházatot, és bő szappanos vízzel
mossa le a bőrt. Megfelelő védőkesztyű használata kötelező.
Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz, és mutassa meg a csomagolást, a biztonsági adatlapot vagy ezt a termékismertetőt. A Retanol® 511 és a Retanol® EKA/EKA BLAU/EKA BW/EKA PRO/VIWA/VIWA GELB nem kerülhet gyermekek kezébe.
A termékismertetőben szereplő valamennyi adat gyakorlati tapasztalatokon alapul. Az információk alkalmazhatóságát, alkalmasságát és működőképességét a felhasználónak előzetes tesztek révén kell ellenőriznie. Ez a termékinformáció csak a műszaki adatlappal együtt használható.

Felhasználási adatok/műszaki adatlap 06/2009

Típus és tulajdonságok:

 • ragasztott esztrichekhez, elválasztó rétegekhez, szigeteléshez és fűtött esztrichekhez,

 • tartsa be a fűtési irányelveket,

 • nedves és vizes helyiségekhez alkalmas.

Anyagtechnikai adatok

Cm-mérés burkolhatóság

Súlymérés 50 gramm/10 PERC leolvasási idő után (lásd a PCT CM mérési protokollt).

A padlófűtésen lévő esztricheket a burkolás előtt a gyártó PCT fűtési protokolljának megfelelően fel kell melegíteni és le kell hűteni. A Retanol® esztrich burkolhatóságát csak CM-méréssel lehet meghatározni. Más mérési módszerek nem alkalmasak.

Adagolási javaslatok a RETANOL® 511 és RETANOL® Eka/Blau/Eka bw/Eka pro/Viwa/Viwa celb anyagokhoz

50,0 kg cementhez keverékenként (250 l bruttó űrtartalmú szabványos keverőedényben) = 1,250 kg/m3

A megadott vízadagolási mennyiségek az építkezésen szerzett gyakorlati tapasztalatokra vonatkoznak. Az egyes burkolha- tósági időket illetően vegye figyelembe a "LEGGYAKORIBB ADAGOLÁSOK" című 3. fejezetben található útmutatásokat is.

A receptúra elkészítésekor ügyeljen a PCT által jóváhagyott cementek kiválasztására, a cement mennyiségére és a DIN 1045-2, A/B szerinti adalékanyagokra a szemcseméret-eloszlási görbe 0 - 8 mm, esztrichbeton készítéséhez. Kapcsolattartója szívesen ad részletes tájékoztatást. Projektspecifikus ajánlásokat ingyenesen készítünk Önnek.

Cm mérési utasítás

1. A mintavétel a mérendő esztrich teljes keresztmetszetén történik. A felső 2 – 3 mm-t távolítsa el, hogy ne mérje vele együtt a felületi nedvességet.

2. Töltse a pontosan lemért és összezúzott mintavételt (50 g) és a 4 acélgolyót a CM nyomástartó palackba. Ezután tartsa ferdén a CM nyomástartó palackot és óvatosan csúsztasson bele egy kalcium-karbid ampullát.

3. Zárja le a CM nyomástartó palackot a kupakkal, majd vízszintesen erőteljes rázással törje össze a CM ampullát. Kérjük, a mérés kezdetétől megfelelő stopperórával rögzítse az időt.

4. Ezután végezzen körkörös és vízszintes mozdulatokat a CM nyomástartó palackkal 2 percig, hogy tovább zúzza a mintaanyagot, és azt keverje össze a kalcium-karbiddal. Ezt a műveletet ismételje meg 5 perc után 1 percig (körkörös mozdulatokkal). A teljes 10 perces mérési idő után az érték leolvasható. Kerülje el, hogy az acélgolyók függőlegesen hozzá- ütközzenek a manométer alatti mérőfejhez, ami így megsérülhet és a mérési adatok olvashatatlanok lesznek.

Minden munkát csak kesztyűben végezzen!

Garancia nyilatkozat / cm jóváhagyási mérések / cm szervízmérések

CM-mérés: Garancia-nyilatkozat a CM értékekre, a 10. pontban, a CM méréshez az előírt Retanol felhasználásnál.

A PCT Performance Chemicals GmbH jótállása a felső rétegre és az esztrich rétegre nem érvényes, feltéve, hogy a 10. pont szerinti értékek a mérés időpontjában teljesültek. E vonatkozásban a CM mérési protokoll értékei a meghatározóak.

A Garancia-nyilatkozatot mindig írásban, tárgyhoz kötötten adják ki.
Ez feltételezi, hogy a CM-mérést az esztrich réteg lerakója vagy az építész mentesülési mérésként megrendelte és azt a PCT felhatalmazott alkalmazottja elvégezte.

A termékkel kapcsolatos valamennyi adat a PCT Performance Chemicals GmbH széleskörű gyakorlati tapasztalatain és tesztelésein alapul. Nem lehetséges azonban az összes építési helyszínre vonatkozó körülményt megszerezni és a megfelelő kivitelezési előírásokat végrehajtani. Ezért ajánlott, hogy a jelen adatok és a megadott intézkedések, alkalmazhatóságát és elvégezhetőségét minden egyes esetben saját vizsgálatok elvégzésével

ellenőrizze. A PCT garantálja a termékinformáció tartalmának helyességét és a leírt tulajdonságokat, valamint a termék ha- tását. A PCT fenntartja az jogot a alkalmazhatóságra és célszerűségre.

CM-szervizmérések: Ezeket azért végzik, hogy bemutassák a Retanol® esztrich száradási folyamatát.

CM-szervizmérések nem CM jóváhagyási mérések.

Funkció

Csökkentett feszültségű illetve csökkentett zsugorodású cementesztrichek készítéséhez, szigetelő rétegre vagy elválasztó rétegre egyaránt, akár fűtőesztrichként is. A Retanol® Xtreme/Xtreme Pro 1/Xtreme Pro 2 nagyon jó elmunkálási tulajdonságokat, jelentős eldolgozási teljesítményt kínál, valamint garantálja** a burkolhatóság és a szilárdság elérését.

Terméktulajdonságok

 • Hőmérséklettől és páratartalomtól függetlenül használható

 • 48 óra* elteltével hidegburkolható 75 kg cement = 375 kg/m3 42,5 R osztályú, 72 óra után* minden más burkolatra kész

  felület

 • Kiváló elmunkálási tulajdonságok max. 100 kg cementmennyiséggel - a jelentősen csökkentett lehúzási ellenállásnak

  köszönhetően

 • Hosszú elmunkálhatóság a rövid kikeményedési idő ellenére

 • Kedvező víztűrő tulajdonsága miatt, tartósan nedves helyeken is használható

 • Kb. 80 - 90 % végszilárdság 3 – 4 napon belül, kb. 40 N/mm2 48 óra elteltével 75 kg cementtel = 375 kg/m3

  42,5 R osztály, A/B osztályozási görbe, 0-8 mm, DIN 1045-2 szerint

 • Elérhető minimális szilárdság CT-C40-F6-tól CT-C60-F8-ig adalékanyagoktól és cementmennyiségtől függően

 • Csőtakarás fűtött esztrichekkel 30 mm, akár 3 kN/m2 felületi terhelésnél

 • Kötő esztrich - 25 mm rétegvastagságtól

 • Úsztatott esztrich és esztrich választórétegen - 35 mm rétegvastagságtól

 • Jelentősen javítja a padló hővezető képességét

  * DIN 18560-1 szerint, zsugorodási osztály (SW2)
  ** Az adatok fűtetlen esztrichszerkezeteknél 50 mm, fűtött esztrichszerkezeteknél maximum 65 mm rétegvastagságra vonatkoznak. Nagyobb esztrichréteg va- stagság esetén az adagolás 450-500 ml standard esztrichkeverékre = 2250 m3 - 2500 ml/m3-re növelhető.
  FIGYELEM: Semmiképp ne lépje túl az 500 ml = 2500 ml/m3 értéket!

KEVERÉSI UTASÍTÁS

Legalább 62,5 kg cement;
Adagolás: 400 ml Retanol® Xtreme keverékenként standard esztrichpumpában (keverőtartály 250 l bruttó űrtartalom) = 2000 ml/m3

Szokás szerint az esztrichgépet körülbelül félig töltse fel homokkal, és a teljes cementmennyiséggel, adjon Retanol® Xtreme/ Xtreme Pro 1/Xtreme Pro 2 terméket az első keverővízhez (általában 5 – 10 litert), majd teljesen töltse fel a gépet. Közben fokozatosan adja hozzá a szükséges mennyiségű maradék vizet úgy, hogy sűrű-formálható állagot kapjon. Feltétlenül tartsa be a 2 perc keverési időt az összetevők szükséges oldódásához és a Retanol® Xtreme hatásának kialakulásához. A Retanol® Xtreme/Xtreme Pro 1/Xtreme Pro 2 termék más esztrich- és habarcs-adalékanyagokkal való összekeverése tilos. A receptúra elkészítésekor ügyeljen a megfelelő cementek kiválasztására, a cement mennyiségére és a DIN 1045-2, A/B osztályozási görbe, 0-8 mm szerinti adalékanyagokra az esztrichbeton elkészítéséhez.

FIGYELEM: Semmiképp ne lépje túl az 500 ml = 2500 ml/m3 értéket!

ELMUNKÁLÁSI TUDNIVALÓK

A Retanol® 511 és a Retanol® EKA/EKA BLAU/EKA BW/EKA PRO/VIWA/VIWA GELB felhasználásakor a DIN 18560, DIN EN 13318 és DIN EN 13813 szabványokat kell betartani. A DIN 1045-2 szabvány szerinti esztrichbeton gyártásához az adalékanya- goknál kötelező az A/B szemcseméret-eloszlási görbe használata, 0 – 8 mm, a DIN 1045-2 szerint. Cement: Lásd a PCT jóváha- gyási listáját. Mindenképpen csak megfelelő és előírt cementet szabad használni!
A Retanol® esztrichek készítésére az általános irányelvek, a PCT tájékoztatók és a cementesztrichekre vonatkozó normatív előírá- sok vonatkoznak. Figyelembe kell venni a Retanol® 511 és a Retanol® EKA/EKA BLAU/EKA BW/EKA PRO/VIWA/VIWA GELB gyor- sított kikeményedését.

• A felhasználási hőmérséklet +5 °C-tól max. +28 °C-ig (környezeti- és alaphőmérséklet)

 • A Retanol® 511 és a Retanol® EKA/EKA BLAU/EKA BW/EKA PRO/VIWA/VIWA GELB változatot a keverés után 60 percen

  belül fel kell használni.
  A magasabb hőmérséklet lerövidíti, az alacsonyabb hőmérséklet meghosszabbítja a felhasználási időt. Általánosan érvényes: A Retanol® esztricheket legfeljebb 90 perc elteltével le kell húzni és simítani/csiszolni.

 • A már megkötött esztrichhabarcsot soha ne aktiválja újra vízzel - ez különösen vonatkozik a gépi és a kézi simításra -, és ne keverje össze friss Retanol® 511 és Retanol® EKA/EKA BLAU/EKA BW/EKA PRO/ VIWA/VIWA GELB keverékkel.

 • A Retanol®-t minden használat előtt alaposan rázza fel.

 • Felhasználás közben figyeljen a felrázás rendszeres időközönkénti megismétlésére kb 30 percenként. A tartály

  hosszabb "állásideje" az összetevők leülepedését okozza, ami negatívan befolyásolja a hatást és a működést.

 • A huzat, a közvetlen napfény és a túlzott hőhatás (fűtési időszak a hideg évszakban) a teljes alkalmazás során kerülendő.

A nagy ablak nyílásokat és a padlószintű üveghomlokzatokat szükség esetén sötétíteni kell.

Keverés

A Retanol® esztrichek előállítására és eldolgozására a cementesztrichek általános irányelvei, a műszaki adatlapok és normatív szabványok vonatkoznak.

Vegye figyelembe a Retanol® Xtreme/Xtreme Pro 1/Xtreme Pro 2 gyorsított kikeményedését.

 • Elmunkálási hőmérséklet +5 °C és max. +28 °C (környezeti- és aljzathőmérséklet) között.

 • A Retanol® Xtreme/Xtreme Pro 1/Xtreme Pro 2 terméket bekeverés után 45 percen belül dolgozza el. A magasabb

  hőmérséklet rövidíti, az alacsonyabb hőmérséklet hosszabbítja az elmunkálási időt.

 • Általános szabály: A Retanol® Xtreme esztricheket legfeljebb 60 perc elteltével le kell húzni és lesimítani/ledörzsölni.

  Semmiképp ne nedvesítse újra a már megkötött esztrichhabarcsot vízzel – különösen gépi és kézi simításra – és ne keverje friss Retanol® Xtreme/Xt- reme Pro 1/Xtreme Pro 2 termékkel.

 • Minden használat előtt erősen rázza fel a Retanol® Xtreme/Xtreme Pro 1/Xtreme Pro 2 terméket.

 • Elmunkálás közben feltétlenül és rendszeresen (kb. 30 percenként) rázza fel. A kanna hosszabb »állásideje« esetén

  leülepednek az összetevők, ami hátráltatja az anyag hatását és működőképességét.

 • Az elmunkálás teljes ideje alatt kerülje a huzatot, a közvetlen napsugárzást, a túlzott hőhatást (különösen a hideg évszakban

  a fűtési időszak alatt). Előfordulhat, hogy sötétíteni kell a nagy ablakfelületeket és a padlószintű üveghomlokzati felületeket.

  FONTOS TUDNIVALÓ: A 62,5 KG = 312,5 KG/M3 ALATTI CEMENTMENNYISÉG ÉS/VAGY A 400 ML = 2000 ML/M3 ALATTI ADAGOLÁS ESETÉN A SZILÁRDSÁG NEM NŐ AZ XTREME NÉLKÜLI ESZTRICHEKHEZ KÉPEST. A KÍVÁNT BURKOLHATÓSÁG NEM ELÉRHETŐ, AMENNYIBEN NEM MEGFELELŐ CEMENTMENNYISÉGET ÉS MINŐSÉGŰ HOMOKOT HASZNÁL.

CEMENTFAJTÁK

CEM I 32,5 R vagy 42,5 R
Alternatívaként CEM II 32,5 R A-LL, 42,5 R A-LL és 42,5 N A-LL

*Konkrét elmunkálás az összes PCT alkalmazási és elmunkálási előírás figyelembe vételével, vagy a PCT építkezési támogatásával, amit külön kell megrendelni.

SZELLŐZTETÉS FŰTÖTT ÉS FŰTETLEN RETANOL® ESZTRICHEKNÉL

A helyiség magas páratartalma nem kedvez a száradásnak, ezért az esztrich lerakása utáni második naptól feltétlenül szellőztessen. Ehhez naponta kétszer-háromszor, 15 – 20 percre nyisson ki minden ablakot, ajtót. Így biztosítja a szükséges légcserét és jelentős mértékben segíti a száradást. Az elégtelen vagy nem elvégzett szellőztetés jelentősen késlelteti a burkolhatóság elérését..

RETANOL® ESZTRICHEK BURKOLATFEKTETÉS UTÁN

A Retanol® esztrichekre fektetett parkettát és tömörfa padlót nem szabad diffúziózáró vagy diffúziógátló burkolattal takarni.

A termékkel kapcsolatos valamennyi adat a PCT Performance Chemicals GmbH széleskörű gyakorlati tapasztalatain és tesztelésein alapul. Nem lehetséges azonban az összes építési helyszínre vonatkozó körülményt lefedni és a megfelelő kivitelezési előírásokat végrehajtani. Ezért ajánlott, hogy a jelen adatok és a megadott intézkedések alkalmazhatóságát, célszerűségét és elvégezhetőségét minden egyes esetben saját vizsgálatok elvégzésével ellenőrizze. A PCT garantálja a termékinformáció tartalmának helyességét és a leírt tulajdonságokat, valamint a termék hatását. A PCT fenntartja a jogot a termékleírások módosítására. A PCT építési helyszíni felügyelet keretében az alkalmazhatóság és a célszerűség ellenőrzésére vonatkozó kötelezettség nincs.

Xtreme Pro1

A RENDKÍVÜL MAGAS KORAI ÉS VÉGSŐ SZILÁRDSÁGÉRT.

Risol Plus Pro1

GYORSAN KIKEMÉNYEDŐ, OPTIMÁLIS MINŐSÉGŰ ESZTRICH FELÜLETEKHEZ.

MŰKÖDÉS

Az esztrich homogenitásának javítása. A légbuborék-tartalom és a zsugorodás (cupping) minimalizálása, valamint a repedések csökkentése, kiváló eldolgozhatóság magas vízmegtartó képesség mellett, valamint magas korai szilárdság. Egy nap után járható, 3 nap után normál építkezési forgalom mellett terhelhető. A felületi tulajdonságok javítása.

ALKALMAZÁSITERÜLET

Könnyen simítható és lehúzható cementesztrichek készítése kombinálva, elválasztó rétegre és úsztatott, valamint fűtött esztrichek gyártására.
A Risol 111/Risol Plus/Risol Plus Pro 1 und Pro 2 felhasználásával készült fűtott esztrichek már a a beépítést követő 5 vagy 10 nap után fűthetők.

A Risol 111/Risol Plus/Risol Plus PRO 1 és PRO 2 beltéri és kültéri használatra, valamint állandó nedves helyiségekhez ajánlott.

Vegye figyelembe: A Risol 111/Risol Plus/Risol Plus PRO 1 és PRO 2 egyáltalán nem rendelkezik száradásgyorsító hatással.

MŰSZAKIADATOK

A Risol 111/Risol Plus/Risol Plus PRO 1 és PRO 2 kompatibilis a DIN EN 197 szerinti CEM I és CEM II cementekkel. Csak a PCT által jóváhagyott cementeket használjon. A Risol 111/Risol Plus/Risol Plus PRO 1 és PRO 2 kémiai összetétele nem befolyásolja a fűtéscső anyagainak tulajdonságait, ezért minden DIN-szabványnak megfelelő felületfűtési rendszerben használható.

AZ ÉPÜLETKLÍMATIKAIVISZONYAI

A kikeményedés során a huzattól és a közvetlen napfénytől való védelemre ügyelni kell. A frissen elkészített felületeket védeni kell a gyors kiszáradástól. Ha az esztrichet kültéren fekteti le, hozzon megfelelő védelmi intézkedéseket a közvetlen napfény, a gyors száradás és az eső ellen (legalább 3 napig eső elleni védelem, és az esztrich beépítése után legalább
7 napig védelem a gyors kiszáradás ellen). A forró nyári hónapokban történő esztrich készítésnél ajánlott a beépítési időt a kora reggeli és a délelőtti órákra korlátozni.

A BURKOLHATÓSÁG MÉRÉSE

A felső padló lerakása előtt az esztrich maradék nedvességtartalmát a CM-módszerrel kell megmérnie a padlóburkolónak.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A Risol 111/Risol Plus/Risol Plus PRO 1 és PRO 2 egy esztrich adalék. A DIN EN 13818 és a DIN 18560-1 szabvány szerint a fel- használó köteles a megfelelőségi nyilatkozat részeként elvégezni a megfelelő előzetes vizsgálatokat. Ezen túlmenően az esztrich készítését/előállítását rendszeresen ellenőrizni kell, és erről az úgynevezett „WPK kézikönyvben“ nyilvántartást kell vezetni. A DIN EN 13813 szabvány szerinti előzetes vizsgálatokra általában akkor is szükség van, ha az esztrichkészítés alapanyagai (homok és/ vagy cement és/vagy adalékanyagok) megváltoznak. A PCT minden esetben megfelelő támogatást kínál ügyfeleinek.

Ha bármilyen kérdése van, kérjük, forduljon a PCT-hez.

ÁRTALMATLANÍTÁS

A Risol 111/Risol Plus/Risol Plus PRO 1 és PRO 2 nem kerülhet vízbe, szennyvízbe vagy talajba. Az üres (cseppmentes
és felbontott) tartályokat értékes anyagként kell újrahasznosítani.
A termékkel kapcsolatos valamennyi adat a PCT Performance Chemicals GmbH széleskörű gyakorlati tapasztalatain és tesztelésein alapul. Nem lehetséges azonban az összes építési helyszínre vonatkozó körülményt lefedni és a megfelelő kivitelezési előírásokat végrehajtani. Ezért ajánlott, hogy a jelen adatok és a megadott intézkedések alkalmazhatóságát és célszerűségét és elvégezhetőségét minden egyes esetben saját vizsgálatok elvégzésével ellenőrizze. A PCT garantálja a termékinformáció tartalmának helyességét és a leírt tulajdonságokat, valamint a termék hatását. A PCT fenntartja a jogot a termékleírások módosítására. A PCT építési helyszíni felügyelet keretében az alkalmazhatóság és a célszerűség ellenőrzésére vonatkozó kötelezettség nincs.

MŰKÖDÉS

Cementkötésű styropor aljzatkiegyenlítők előállításához.
A Nippon SZ nagyon jó feldolgozási tulajdonságokkal rendelkezik és a használatával kiváló eredmény érhető el.

A Nippon SZ garanciát biztosít, a burkolhatóságra. A garanciához a helyszíni felügyeletet külön meg kell rendelni. További információért és egy személyes tanácsadásért keressen fel bennünket.

TERMÉKTULAJDONSÁGOK

 • Nagy szilárdságok és korai szilárdságok

 • Hatékonyan javítja a cement és a polisztirol közötti kohéziót

 • Stabil és terhelhető felület

 • A munka szinte független a hőmérséklettől és a páratartalomtól

 • 48 órán belül teljesen megszárad, és készen áll a további feldolgozásra (200 mm-es rétegvastagságig).

 • Hosszú feldolgozási idő a rövid kikeményedési idő ellenére

 • Alkalmas szivattyúzásra még magas hőmérsékleten is

 • Nedvességtűrő tulajdonsága miatt kifejezetten alkalmas állandóan nedves helyiségekhez

 • Minden területre alkalmas

KEVERÉSIUTASÍTÁSOK ÉS FELDOLGOZÁS

50 kg cement*, 250 ml Nippon SZ, max. 20 liter víz, 200 liter polisztirol töltelék. Keverési idő min. 90 mp.

FIGYELEM: A 350 ml szabványos esztrichkeveréket semmilyen körülmények között nem szabad túllépni!

 • A feldolgozás helyszínére történő szállítást követően az aljzatkiegyenlítőt ennek megfelelelően kell elteríteni és egyenletesen lehúzni.

 • Alapvetően az aljzatkiegyenlítőt taposó segítségével szükséges tömöríteni.

 • 10 cm-nél nagyobb rétegvastagság esetén a beépítést és tömörítést rétegenként kell elvégezni.

  Ezenkívül be kell tartani a vonatkozó szabványokat, különösen a DIN 18 353, a DIN EN 13813 és a DIN 18 560 szabványt, valamint a szakma elismert szabályait, továbbá az aljzatkiegyenlítő gyártóinak műszaki előírásait.

  A felbontott kannát mindig szorosan zárja le, és a lehető leghamarabb használja fel.

MEGJEGYZÉS:

Nem alkalmas ásványi nedvszívó adalékanyagokat tartalmazó aljzatkiegyenlítőkhöz (például habkőszemcsés granulátumok, perlit il- letve más duzzasztott kiegyenlítők) valamint forgács kiegyenlítésére. A gyártó által módosított aljzatkiegyenlítőhöz szintén
nem alkalmas.

A 200 mm-nél nagyobb rétegvastagságok a megadottnál lényegesen hosszabb száradási időt eredményeznek.
Ennél a rétegvastagságnál nehéz pontos adatokat meghatározni. A gyakorlat szerint, az aljzatkiegyenlítő réteg minden 5 cm-es növelésekor, rétegenként körülbelül plusz 2 nap száradási idővel kell számolni. Ez a tájékoztatás nem tekinthető kötelező érvényűnek. Hivatkozunk a 6. pontban felsorolt nedvességmérésre.

ÉPÜLET-KLÍMATIKAIVISZONYOK

A beépítésre maximálisan ugyanazok a feltételek vonatkoznak, mint az esztrich beépítésére. Az aljzatkiegyenlítő gyorsabb száradása érdekében, különösen 200 mm feletti rétegvastagságok esetén, kondenzációs szárítók használata lehetséges.

NEDVESSÉGMÉRÉS

A nedvesség a CM mérőeszközzel mérhető. Ehhez elegendő 20 g vizsgálati anyag mérése (a kiegyenlítő réteg teljes keresztmetszetén). A felület szigetelhető, amennyiben a CM-érték ≤ 9 %.

Fólia teszt

Egyenetlen és 200 mm-nél vastagabb burkolat esetén ajánlatos kiválasztani egy reprezentatív területet,
és azt kb. 2 × 2 m-es területen vastag, átlátszó PE-fóliával szorosan lefedni. A fedési időnek legalább 2 napnak kell lennie. A száradás megfelelő foka akkor érhető el, ha a fólia alatt nem képződik kondenzáció.

ÁRTALMATLANÍTÁS

A retanolok nem kerülhetnek vízbe, szennyvízbe vagy talajba. Teljesen kiürített (cseppmentes és nyitott) göngyölegeket, mint értékes anyagokat kell újrahasznosítani.

A termékkel kapcsolatos valamennyi adat a PCT Performance Chemicals GmbH széleskörű gyakorlati tapasztalatain és tesztelésein alapul. Nem lehetséges azonban minden építési helyszínre vonatkozó körülményt megragadni és a megfelelő kivitelezési előírásokat végrehajtani. Ajánlott ezért, hogy a jelen adatok és a megadott intézkedések alkalmazhatóságát, célszerűségét és végrehajthatóságát minden egyes esetben saját vizsgálatok elvégzésével ellenőrizze. A PCT garantálja a termékinformáció tartalmi helyességét és a leírt tulajdonságokat, valamint a termék hatását. A PCT fenntartja a jogot a termékleírások módosítására. A PCT építési helyszíni felügyelet keretében az alkalmazhatóság és a célszerűség ellenőrzésére vonatkozó kötelezettség nincs.

Nippon SZ

A BEÉPÍTÉSI FELÜLET GYORS ÉS KOMPAKT SZINTEZÉSÉHEZ.
Kevesek által ismert technológia az esztrich betonozás.
8 éve foglalkozunk ezzel a betonozási technológiával Magyarországon.
Tökéletes választás betonozandó területekhez költséghatékonysága és kivételesen gyors kivitelezhetősége miatt!
Feliratkozás
Royal Holding Property © 2023, Minden jog fenntartva.
chevron-downtext-align-right